Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Priprema za školu – Upis u prvi razred

 Priprema za upis u prvi razred 

 
  • Program pripreme za polazak u školu, namijenjen je deci koja od jeseni kreću u prvi razred, i u skladu je s programskim usmerenjem odgoja i obrazovanja predškolske dece. Sve aktivnosti i sadržaji prilagođeni su detetovim potrebama i razvojnim mogućnostima, tj. pedagoško-metodički su osmišljeni.
  •  Cilj programa: Poticati razvoj veština i sposobnosti važnih za usvajanje školskog gradiva, kroz istraživačke i kreativne aktivnosti.
  •  Po završetku ciklusa roditelji će imati priliku dobiti povratnu informaciju o funkcionisanju njihovog deteta u grupi te preporuku za daljnji poticaj svih njegovih sposobnosti: motoričkih, socio-emocionalnih i intelektualnih, kako bi se što bolje pripremilo zahtjevima škole.
  • Rad je organizovan u maloj, zatvorenoj grupi (4-8 polaznika)

Kako da pripremimo budućeg đaka za ove nove zahteve?

KONTAKT:  Moj Svet Novi Sad ,tel: 061 165 7000

www.mojsvetns.com , e-mail: [email protected]

 

Ukoliko imate neki predlog ili sugestiju pišite nam :

Katerina Monroe
Katerina Monroe

@katerinam •  More Posts by Katerina

I’ve been teaching at The English Studio for three years and it’s been a great experience. The dedicated staff are great, and I love working in Central London, but the best thing about it for me is meeting and working with the students.

All Comments