Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Nedostatak roditeljske ljubavi i pažnje

ne cekaj moj svet ns

 

Nedostatak roditeljske ljubavi može ostaviti ozbiljne posledice na emocionalni i mentalni razvoj deteta, što može uticati na njegovo samopouzdanje, samopoštovanje i socijalizaciju. Deciji boravak Moj Svet Novi Sad može pružiti detetu sigurno i podržavajuće okruženje u kojem može razviti socijalne veštine, stvoriti prijateljstva i izgraditi samopouzdanje.

Boravak za decu skolskog uzrasta
novi polaznici

 

 

 

U decijem boravku Moj Svet Novi Sad, dete ima priliku da interaguje sa drugom decom i odraslima, što mu omogućava da stekne veštine poput komunikacije, saradnje, rešavanja problema i empatije. Kroz grupne aktivnosti, dete može da nauči kako da deli, sluša i poštuje druge.

Osim toga, socijalizacija u decijem boravku može pomoći detetu da razvije sopstveni identitet i samopoštovanje. Kroz pozitivne interakcije sa drugima, dete može da se oseća prihvaćeno i važno, što je ključno za izgradnju samopouzdanja.

Važno je da deciji boravak Moj Svet Novi Sad pruži detetu sigurnost i podršku koju može da doživi kroz emocionalno povezivanje sa odraslima koji brinu o njemu. Odrasli u decijem boravku treba da budu pažljivi, podržavajući i brižni, kako bi dete moglo da se oseća voljeno i prihvaćeno.

Ukratko, socijalizacija u decijem boravku može pomoći u nadoknađivanju nedostatka roditeljske ljubavi tako što pruža detetu sigurno i podržavajuće okruženje u kojem može razviti socijalne veštine, stvoriti prijateljstva i izgraditi samopouzdanje. 

 
81745716 569696113882738 2820488689522573312 n

Upis u produženi boravak

Dragi roditelji, Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo o mogućnosti upisa Vaše dece u naš privatni školski boravak.Naša škola ima za cilj pružiti sveobuhvatno obrazovanje i podršku deci

Read More »