Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Naš boravak posle korona virusa

corona

 

Prema novo nastaloj situaciji sproveli smo sledeće mere zaštite dece i zaposlenih u našem boravku

ZDRAVSTVENI NADZOR DECE I ZAPOSLENIH

Opšte stanje dece treba da je pod strogim nadzorom, a u slučaju simptoma virusa, kao što su curenje nosa, povišena temperatura i malaksalost, vaspitači treba da izdvoje dete i u obavezi su da pozovu njegove roditelje. Ukoliko se roditelj ne javlja na poziv, naredni korak je pozivanje hitne medicinske pomoći, koju dete čeka u sobi za izolaciju.

Vaspitači treba konstantno da prate broj prisutne dece i redovno proveravaju razloge njihovog odsustva. Takođe, zaposleni koji imaju simptome bolesti treba odmah da se udalje sa radnog mesta.

INFORMISANJE RODITELJA

Sa ciljem skretanja pažnje roditelja vaspitno – obrazovne ustanove treba da proslede roditeljima najvažnije informacije o merama prevencije kod kuće i u boravku.

PROVETRAVANJE PROSTORIJA

Rano ujutru zaposleni u boravku treba da provetre sve prostorije pre ulaska dece, dok su rukovodioci u obavezi da omoguće otključavanje tih prostorija, kako bi se ova mera nesmetano sprovela.

Najduže na sat i po vremena vaspitači izvode decu iz soba kako bi ih provetrili na pet minuta, a otvaranje prozora i terasnih vrata obavezno je nakon doručka, u vreme boravka na otvorenom kao i posle ručka.

ODRŽAVANJE HIGIJENE IGRAČAKA

Igračke koje deca dodiruju treba redovno da se peru, dezinfikuju i provetravaju . U boravku ne treba dozvoljavati donošenje igračaka kao ni hrane od kuće.

 

 

 

DEZINFEKCIJA POVRŠINA KOJE DECA DODIRUJU

Potrebno je da se dezinfikuju površine koje deca dodiruju. Zaposleni u ovim ustanovama vode evidenciju o tome kada su igračke i površine dezinfikovane.

REDOVNO PRANJE RUKU

Decu treba podsticati da redovno peru ruke i koliko je to moguće ud nadzor vaspitača. Vaspitači treba da uče decu kako da pravilno peru ruke u trajanju od minimum 30 sekundi.

Pranje ruku obavezno je pri dolasku, pre i nakon obroka, nakon korišćenja toaleta i po povratku iz boravka napolju ili u sali za fizičko.

Vaspitači obučavaju decu i kako da koriste maramice kad kijaju i čiste nos te da maramice odmah nakon upotrebe odlože u zatvorene kante za otpatke. Vaspitačice koje pomažu deci da izduvaju nos treba odmah da operu ruke.

Vaspitači treba da opominju decu da ne diraju rukama lice, nos, usta te da se međusobno ne grle i ne ljube.

BORAVAK DECE NAPOLJU

Preporuka je da deca u što većoj meri borave napolju kako u pre tako i u poslepodnevnim časovima. Tokom boravka dece napolju prostorije unutar boravka treba da se provetravaju.

BORAVAK NE VIŠE OD PETORO DECE U PROSTORIJI

U našem boravku postoji mogučnost podele dece po prostorijama i da u svakoj od njih bude po pet deteta. Deca su izdvojena u svojim grupama i aktivnostima . Isto tako ova mera se sprovodi prilikom ručka tako da roditelji mogu da budu bezbedni što se tiče sigurnosti njihove dece.

DOBRO DOŠLI U NAŠ SVET

 

Vise o sprečavanju širenja korona virusa 

 

KONTAKT:  Moj Svet Novi Sad ,tel: 061 165 7000

www.mojsvetns.com , e-mail: [email protected]

 

Ukoliko imate neki predlog ili sugestiju pišite nam :