Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Pripreme za novu školsku godinu

Polazak u skolu Moj Svet NS

Moj Svet NS poziva sve drugare da nam se pridruže u pripremama za novu školsku godinu. Polazak već u avgustu ali pod novim uslovima prema novo nastaloj situaciji izazvana epidemijom  , i zato smo stavili na prvo mesto bezbednost dece i zaposlenih u našem boravku .

Ono šta smo prepremili :

 Povečana higijena u našem boravku

 Rad u malim grupama ne više od pet deteta , jer nam je bezbednost na prvom mestu

 Obanvljanje gradiva iz prošle školske godine

 Priprema za novu školsku godinu prema nastavnom programu Ministarstva prosvete

Učimo i vaspitavamo decu prema tradicionalnim porodičnim vrednostima.

Učimo ih lepom ponašanju i govoru .

Ono što nas izdvaja od drugih je tradicionalna priprema dece za školu , rad prema nastavnom programu svakog deteta , pripremni zadaci svakog dana iz svih predmeta i puno puno igre ?.

Čime možemo da se pohvalimo je uspeh dece u školi koja su kod nas u boravku ?, sva su prošla sa odličnim uspehom , imamo par deteta koja su pokazala izvrsne rezultate na raznim takmičenjima u školi .

Zato dođi u Moj Svet da ti život bude lep

Više infomacija na broj telefona  061 165 7000 

Priprema učenika za prvi razred

 

KONTAKT:  Moj Svet Novi Sad ,tel: 061 165 7000

www.mojsvetns.com , e-mail: [email protected]