Tag:

Domaći zadaci

Domaci zadaci Moj Svet NS

Domaći zadaci

Ako ima gomilu domaćih zadataka, važno je da dete dobro organizuje svoje vreme kako bi ispunilo sve obaveze. Ako mu ne pomognete u tome, ono